Sytuacje specjalne obejmują, ale nie ograniczą się do jednej z następujących sytuacji i mogą być związane lub nie ze zdarzeniem niepożądanym:
 • Nadużywanie (stałe lub sporadyczne, zamierzone, nadmierne używanie produktów leczniczych, któremu towarzyszą szkodliwe skutki fizyczne bądź psychiczne)
 • Brak skuteczności (brak efektu terapeutycznego)
 • Błąd w leczeniu (jakikolwiek niezamierzony błąd w przepisywaniu, wydawaniu lub podawaniu leku)
 • Niewłaściwe stosowanie (zamierzone i niewłaściwe użycie produktu leczniczego, niezgodnie z zatwierdzoną informacją o leku)
 • Narażenie zawodowe (ekspozycja na działanie produktu leczniczego, wynikająca z wykonywanego zawodu)
 • Stosowanie poza wskazaniami (zamierzone stosowanie produktu leczniczego w celach medycznych niezgodne z zatwierdzoną informacją o leku wliczając inne wskazania lub inną populację)
 • Przedawkowanie (podanie takiej ilości produktu leczniczego w przeliczeniu na pojedynczą dawkę lub dawkę skumulowaną, która jest wyższa od maksymalnej dawki zalecanej w zatwierdzonej informacji o leku. W każdym przypadku wymagana jest ocena kliniczna.)
 • Stosowanie leku podczas ciąży (w tym ekspozycja przez nasienie) i karmienia piersią
 • Podejrzewana lub potwierdzona wada jakościowa bądź doniesienia o sfałszowaniu produktu leczniczego
 • Podejrzenie przeniesienia czynnika zakaźnego
 • Interakcje z innymi lekami
 • Inne interakcje (np. z żywnością)